Oferta | AudytorEnergetyczny

 

Wykonuję  następujące usługi:

1. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla :

  • istniejących jak i nowo budowanych mieszkań
  • istniejących budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
  • nowo budowanych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
  • nowych iistniejących budynków komercyjnych (biurowce, magazyny, centra handlowe itd.)
  • istniejących budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy itd.)
  • nowo budowanych budynków użyteczności publicznej
  • sprzedawanych i wynajmowanych domów i mieszkań

2. Projektowe charakterystyki energetyczne ( wymagane przy pozwoleniu na budowę)

3. Analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych  systemów  alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (analizy OZE)

4. Audyty energetyczne budynku (na cele premii termomodernizacyjnej)

5. Audyty energetyczne lokalnego źródła ciepła

6. Audyty energetyczne lokalnej sieci ciepłowniczej